Győri Audi ETO KC

Általános Szerződési Feltételek

A vásárlás feltétele A Győr Projekt Kft. (9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.) (a továbbiakban: Eladó) webáruházában történő vásárlás alapfeltétele, hogy a Vásárló minden tekintetben elfogadja a jelen üzleti szabályzatban foglalt feltételeket. E feltételek elfogadását jelenti a rendelések feladása a "Fizetés", vagy "Megrendelés" gombra kattintva. A Vásárló ezzel egyidejűleg elfogadja, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

A rendelés elküldése nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A megrendelés akkor válik érvényes szerződéssé, ha visszaigazoltuk megrendelését.

Webáruházunk nyelve magyar, információk csak magyar nyelven érhetők el, megrendelések csak magyar nyelven adhatók le.

Vásárlási módok

 • Személyesen veszi át a megrendelt árut: Vásárló az interneten leadott rendelés után visszakapott visszaigazolást követően a kiválasztott képviseleti ponton hagyományos módon vásárol. Az interneten leadott rendelés előnye, hogy Eladó a visszaigazolt terméket előre megrendeli a vásárló nevére, garantálva ezzel, hogy a kiválasztott termék időközben nem fogy el, nem szűnik meg vagy az ára nem módosul. Eladó Átvételi pontjain a rendelést követő 3 munkanapig tudja biztosítani a terméke(ke)t, illetve az azokhoz kapcsolódó hozzáférés adatait.
 • Futár viszi ki az árut: szállítási címnek olyan címet kell megadni, ahol a megbeszélt napon (hétfő-péntek) 9 és 16 óra között mindig tartózkodik valaki, aki átveszi a csomagot és az ellenértékét a futárnak kifizeti. Vásárló a csomag oldalán egy átlátszó tasakban találja a számlát. (kisebb csomag esetén a dobozban). A számlázási címnek nem kell megegyezni a szállítási címmel. Ha a futár érkezésekor nincs, aki átvegye az árut, a futár cég a küldeményt visszaszállítja. Amennyiben a Vásárló az adatai közt feltünteti a telefonszámát, a futár szükség esetén felveszi Vevővel a kapcsolatot.

Kiszállítás

 • Szállítási határidő: Eladó a megrendelt terméke(ke)t 1-5 munkanapon belül szállítja az ország bármely pontjára. Egyeztetést követően ettől eltérő szállítási határidő vállalására is van lehetőség.
 • Kiszállításkor csak sértetlen csomagot vegyen át. Amennyiben Vásárló bármilyen problémát tapasztal, Eladó két lehetőséget ajánl:
  - jegyzőkönyv felvétele melletti áruátvétel,
  - az áru átvételének megtagadása.

A csomag átvétele után a hiányosságokra, avagy sérülésre vonatkozóan reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha az adott termék átvételekor a hiba bizonyíthatóan nem volt kideríthető.

Garancia és szavatosság

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet értelmében az Eladó az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal.

Az Eladó a megvásárolt termékekre vonatkozóan visszafizetési vagy cseregaranciát csak abban az esetben vállal, ha az adott termék bizonyítottan hibás és a hiba bizonyítottan a termékek átvétele előtt keletkezett. Az Eladó tartalmi nemtetszés miatt semmiféle garanciát nem tud vállalni.

Személyes adatok kezelése

 • Az Eladó birtokába került mindennemű személyes adatra vonatkozóan az általános adatvédelmi előírások az irányadóak. A személyes adatok felhasználása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) hatályos szabályozásának megfelelően történik.
 • Az Eladó a Vásárlók adatait kizárólag a vásárlás teljesítése, és a vásárlási feltételeinek későbbi bizonyításának érdekében, illetve a Webáruházunkba regisztrált Vásárló által kért hírlevél rendelkezésre bocsátása érdekében tárolja, illetve használja fel.
 • Adatok átadása harmadik félnek csak és kizárólag abban az esetben fordulhat elő, ha a harmadik fél azt a vásárlás teljesítése érdekében, mint alvállalkozó a vásárlással összefüggő részfeladatának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges módon fel kell hogy használja és ebben az esetben is csak és kizárólag azon adatok átadásáról lehet szó, melyek a részfeladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek (például a kiszállítást végző alvállalkozó esetében a szállítási cím és az átvételre jogosult személy nevének megadása). Az esetlegesen alkalmazott alvállalkozókra ugyanúgy kötelező érvényűek az Adatvédelmi törvény előírásai.

Adattovábbítási nyilatkozat

A weblap böngészésével, használatával a fogyasztó tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy a Győr Projekt Kft. által a https://shop.gyor.eu felhasználói adatbázisában tárolt, a vásárlás során megadott személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely:1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; cégjegyzékszám: 01-09-174466), mint adatkezelő részére.

A továbbított adatok köre:

 • felhasználónév,​
 • vezetéknév,
 • ​keresztnév,
 • ország,
 • telefonszám,
 • e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget a webáruházunkhoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármilyen információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen üzletszabályzatot is), ami a jelen webáruházban található, így a termékeket, azok leírását, a termékek alap vagy akciós árát. Webáruházunkkal kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk hiányos vagy nem megfelelő ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

Eladó a www.shop.gyor.eu honlapján megjelenő adatokat és információkat törekszik a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani, illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben, szerkesztési vagy más okból kifolyólag téves vagy hiányos adatok kerülnek fel a honlapra. Tekintettel arra, hogy a honlapon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, az Eladó nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok a vásárló által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben vásárlót terheli.

A rendszerben közölt árak tájékoztató jellegűek. Amennyiben a megrendelt termékek ára eltérne a honlapon szereplő ártól, az Eladó a Vásárlót erről elektronikus levélben (email) értesíti. Vásárló amennyiben az új árat nem fogadja el, díjmentesen visszamondhatja megrendelését.

A megjelenített termékfotók nem minden esetben azonosak a szállított termékkel, a képek nem azonosítják egyértelműen a terméket, de utalnak rá. Vásárló a webáruházban megrendelt és házhoz szállított termékeket köteles átvenni és azt kifizetni a vásárlás során vele közölt díjszabás alapján.

Elállási feltételek

Vásárló visszaigazolás előtt díjmentesen elállhat vételi szándékától az alábbi módokon:

Telefonon 96/ 524 701

E-mail-ben: shop@gyortourism.hu

Személyesen Eladó üzletében: Látogatóközpont, 9021 Győr Baross G. u 21.

A visszaigazolt, de elmaradt teljesítés miatt keletkezett anyagi és erkölcsi kárért az Eladó felelősséget nem vállal, ezért a Vásárló kártérítési igénnyel nem élhet.

Amennyiben Vásárló a megrendelt árut kifizette, Eladó a megrendelés előtti állapot visszaállítására törekszik (átutalt díjak visszafizetése).

Az elállás általános szabálya: a vásárló elállási vagy felmondási jogát 14 napon belül gyakorolhatja. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a házhoz szállítást indoklás nélkül visszautasítsa.

Elállási/Felmondási jog

Vásárló 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől, termék vásárlás esetén a következők szerint: Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: Látogatóközpont, 9021 Győr Baross G. u 21.shop@gyortourism.hu. Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Vásárló eláll a szerződéstől haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy vásárló az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). Eladó a visszatérítés alkalmával az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag vásárlót semmilyen többletköltség nem terhelheti. Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Vásárló köteles az Eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a vásárló a 14 napos határidő letelte előtt visszaküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Eladó viseli. Termék vásárlás esetén vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Minden egyéb kérdésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Eladó a felhasználási feltételeket bármikor megváltoztathatja. Erről a már regisztrált felhasználóknak email értesítést küld.

Fizetési módok

1. Utánvét, melynek díja az ország területén belül 1500 Ft.

2. Személyes vásárlásra a Látogatóközpont shopjában van lehetőség, vagy a weboldalon előre meghirdetett alkalmakkor a hirdetésben megjelölt helyszínen.

Egyéb rendelkezések

Egyebekben a felek közötti kötelezettségek és jogok tekintetében a Ptk. és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadók. Felmerülő jogsérelem esetén a vásárló a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat.

A jelen „Felhasználási feltételek” mellékletét képezi minden rendelés visszaigazolásnak, amelyet email értesítéskor kézhez kap a vásárló.

Támogatóink

Audi HungáriaGyőr
ORFK-Országos Balesetmegelőzési BizottságOTP Bank Nyrt.
VDZ SYSBercsényi Miklós IskolaAudi Aréna GyőrKisalföld.huGyőr+OxygenArtpointbtTerpola Web & MarketingESET NOD 32
Termék a kosárba került!